Förstasida /  Franchise

Bli franchisetagare i Handz On

Kontakta oss

Handz On Auto Care är en erkänt märke och en trendsättare inom bilvård

Vi lägger stor vikt på att du som franchisetagare skal bli duktig på Handz On-konceptet, systemen og märkesprodukterna. Därför får du tre månaders utbildning innan du får ansvaret for din nyckelfärdiga bilvårdsanläggning, utöver uppföljning och träning när du väl har börjat.

 

 

Franchise i Handz On Auto care

Franchise är ett ömsesidigt förpliktande samarbete där två oberoende parter för in sina värderingar och tjänster i en samarbetsrelation. Vi har ett gemensamt mål att skapa högsta möjliga vinst. Franchisetagaren är egen företagare med egen verksamhet, men minskar risken genom att ingå i Handz On-kedjan i ett väl beprövat operativsystem. Franchisetagaren betalar en avgift till franchisegivaren för att använda Handz On som varumärke och blir en del av vårt starka kedjekoncept med stora driftsfördelar och väl fungerande affärssystem. Har du engagemang, driv, lust och inte minst ekonomiskt intresse av att skapa en framgång, kontakta oss.

 

 

Försäljnings- och driftrådgivning

Din närmaste samarbetspartner är din distriktschef. Han eller hon ger dig assistans inom en rad områden, till exempel när det gäller utveckling av verksamhetsstyrning, försäljningsanalyser, svinnhantering och korrekt användning av konceptet för att säkerställa maximal vinst. Distriktscheferna ansvarar för att följa upp de enskilda enheterna, och besöker dem regelbundet.

 

 

Fördelar med att vara franchisetagare i
Handz On Auto Care

 

Praktisk hjälp
  • Avtalsförhandlingar med markägare
  • Etablering
  • Eventuell uppgradering av din station
  • Gemensam marknadsföring
  • Lönehantering
  • Verksamhetsuppföljning

Detta ger dig möjligheten att helt fokusera på den dagliga driften.

Top